Robotic Process Automation (RPA)

Een korte introductie

Wat is RPA?

We bouwen Robots om administratieve processen van onze klanten te digitaliseren. Dit heet Robotic Process Automation, afgekort RPA. Dus processen automatiseren met Robots. 

Een taak waar niet veel menselijk beoordelingsvermogen voor nodig is, kan worden overgenomen door een (software) Robot, een digitale medewerker. Dat zorgt ervoor dat de mensen meer tijd overhouden om dat te doen waar mensen goed in zijn.

De Robot maakt bij het uitvoeren van deze taken vaak gebruik van de user interface van de bestaande IT applicaties, alsof het om een digitale/virtuele medewerker gaat. De Robot heeft dus net als een ‘gewone’ medewerker interactie met de IT systemen via het scherm van de computer. 

De meest gebruikte IT applicaties zoals Outlook, SAP, Excel etc. kunnen tevens via technische interfaces zoals API’s worden benaderd.

De onderliggende IT systemen hoeven dus niet aangepast te worden om de software robot aan het werk te kunnen zetten.

Voordelen van RPA

Robotic Process Automation biedt in vergelijking met andere technologiëen een aantal belangrijke in het oog springende voordelen. 

RPA is toekomstbestendig

Robots werken met de technologie van vandaag. Uiteraard zijn ze aanpasbaar en uitbreidbaar, zodat ze ook de technologie van morgen om kunnen gaan.

Munker gebruikt UIPath voor het robotiseren. UIPath wordt al jaren door Gartner beschouwd als leider in haar vakgebied, ook weer in 2021!

RPA is schaalbaar

De hoeveelheid werk in een proces kan variëren. Bijvoorbeeld van dag tot dag, of in de loop van de tijd. RPA kan hier goed mee omgaan. Om te beginnen maakt het een Robot niet uit of hij 1 transactie of 1.000 transacties moet uitvoeren. Hij gaat onvermoeibaar door.

Daarnaast is het eenvoudig om meerdere Robots parallel aan elkaar te laten werken wanneer het aantal transacties daarom vraagt.

RPA is eenvoudig in te passen

RPA biedt een betrouwbare, snelle en goedkope oplossing die makkelijk samenwerkt in bestaande processen met bestaande applicaties. Het vraagt niet om grote aanpassingen aan het IT landschap, of complexe koppelingen met de bestaande applicaties.
Zie ook de blog over digitalisering!

Wil je meer lezen over de voordelen van Robotic Process Automation? Lees dan verder…