Digitaliseren met Robotic Process Automation (RPA) bespaart organisaties tijd en bevrijdt medewerkers van routinematig werk. Maar het is nog vaak onbekend en daarmee (onterecht) onbemind. Daarom publiceer ik een reeks artikelen met praktijkvoorbeelden.
In deze blog vertel ik hoe je RPA kan inzetten bij datamigraties en conversies.


Datamigraties

Iedere organisatie voert zo af en toe een datamigratie project uit. Gegevens moeten worden gekopieerd van het oude systeem of database naar een nieuwe.

Dit soort projecten ontstaan door:

  • Het in gebruik nemen van een nieuwe applicatie, die moet worden gevuld met bestaande gegevens
  • Een grote upgrade van een bestaande applicatie
  • Een herstructurering binnen een bestaande applicatie. Bijvoorbeeld een aanpassing van de BV structuur in de financiële administratie.
  • Een wijziging van de koppeling met de buitenwereld, waardoor andere eisen worden gesteld aan de interne gegevens.

Vaak ligt de eerste focus bij de invoering van een nieuwe of gewijzigde applicatie bij de nieuwe gewenste functionaliteit – of alles het wel doet en of je alles wel krijgt wat je nodig hebt.

Veel organisaties hebben door schade en schande geleerd tijdig te starten met het bijbehorende datamigratie traject, omdat het complex is en altijd tegenvalt. Je wil in de nieuwe applicatie met een schone lei beginnen. Dus de oude gegevens moeten worden opgeschoond, gecorrigeerd enzovoort. En ze moeten uiteraard worden geïmporteerd in de nieuwe applicatie.

Automatisering

Veelal wordt getracht met programmatuur van de leverancier(s) de gegevens geautomatiseerd in bulk te converteren en in te lezen.

De praktijk is echter dat dat maar beperkt succesvol kan. Of niet tegen redelijke kosten. Er blijven daardoor gegevens over, die niet geautomatiseerd kunnen worden overgezet.
Er zit dan niets anders op om die handmatig in te voeren. Dit zijn complexe, vervelende werkzaamheden met een hoge tijdsdruk en hoge kwaliteitseisen. Typisch monnikenwerk!

Dit is een situatie die zich bij uitstek leent voor de inzet van Robotic Process Automation. Daarmee kan wel worden geautomatiseerd wat met andere middelen niet tegen redelijke kosten kan.

Een robot zorgt voor de datamigratie.

Voordelen van robotisering:

  • Een robot neemt het grootste deel van deze data invoer over.
  • Daarmee wordt het project aanzienlijk versneld. De kwaliteit gaat omhoog.
  • Er is beter zicht op de voortgang en de kwaliteit.
  • Lage investering
  • Bijkomend voordeel: de data conversie kan eerst worden getest.
  • En uiteraard: de medewerkers hoeven dit vervelende werk niet handmatig uit te voeren!

Wil je meer weten over het toepassen van Robotic Process Automation in Datamigratie trajecten?
Neem dan Contact met ons op en we maken een afspraak!

GGD Drenthe

Dagelijks stelt GGD Drenthe met de hulp van onze digitale medewerkers actuele Corona rapportages op. Bijvoorbeeld voor alle burgemeesters. Zo zijn ze
Lees bericht »